Logo
  • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Viện Hóa học CNVN tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ đợt III cho 16 tân Tiến sĩ
  • Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam vinh dự đón nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ với cụm công trình :“Nghiên cứu chế tạo xúc tác dị thể, vật liệu nano trong lĩnh vực tổng hợp và ứng dụng nhiên liệu sinh học, các sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm nhiên liệu”
  • Đại hội Công đoàn Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

 

 

          Ngày 17/7/2023 tại phòng họp 43 Viện Hóa học CNVN đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

 

          Tới dự hội nghị có sự tham gia của BCH Đảng ủy, Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Thanh niên, trưởng phó các đơn vị/Bộ phận trong Viện …

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

          Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, hiện có 79 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ.

 

          Nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Viện giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030, đòi hỏi vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy trong việc tiếp tục lộ trình đổi mới hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhóm 2 (đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên), hoạt động KHCN bám sát Nghị quyết Hội nghị TW6 (khóa XI) về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết Hội nghị TW4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết TW4, (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Bí thư ĐU chủ trì hội nghị

 

          Từ đầu nhiệm đến nay, Đảng bộ Viện thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, cụ thể:

          - Liên tục 03 năm (2020, 2021, 2022), Đảng bộ Viện được công nhận là tổ chức cơ sờ đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          - Kết nạp mới từ 3 đảng viên/năm.

          - Kinh phí khoa học công nghệ bình quân ~ 20 tỷ đồng/năm;

          - Bình quân doanh thu SXKD-DV tăng trưởng >20%/năm;

          - Thu nhập bình quân của CNVCLĐ năm sau cao hơn năm trước và cao hơn mức bình quân toàn Tập đoàn.

 

Đ/c Phạm Huy Đông - UVBCHĐB thông báo chương trình Hội nghị

 

          Để có được kết quả nói trên, phải kể đến sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy; sự điều hành sáng suốt, quyết liệt của Ban giám đốc và Trưởng các đơn vị ; sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ.

          - Đảng ủy, tập thể lãnh đạo và toàn thể CNVCLĐ thống nhất quan điểm tự chủ để phát triển; từ đó đổi mới tư duy, kịp thời đưa ra giải pháp điều hành hoạt động và xây dựng phương thức quản lý phù hợp.

          - Từ chủ trương đúng đắn, sự lãnh đạo kịp thời, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong thuyết minh, thực hiện và phát triến các nhiệm vụ nghiên cứu triến khai; thực hiện tự chủ, lấy hiệu quả khoa học nuôi khoa học phát triển, không bị chi phối bởi nguồn kinh phí ngân sách.

          - Trong công tác quản lý, đã ban hành, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với mục tiêu công tác từng giai đoạn; bám sát quy định nội bộ để quản lý, điều hành.

 

Đ/c Vũ Thị Thu Hà - Phó Bí thư ĐU báo cáo sơ kết Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Thị Hà thảo luận tại Hội nghị

 

Đ/c Lê Chí Thành thảo luận tại Hội nghị

 

 

 

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số 30 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn