Logo

Thông báo

Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Lâm Thị Tho           Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho NCS Lâm Thị Tho với đề tài: “Tổng hợp xúc tác ôxi hóa điện hóa trên cơ sở Pt và chấm lượng tử Graphen ứng dụng ...
Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022
Công bố nội dung luận án và dự kiến lịch bảo vệ tiến sĩ cấp viện của NCS LÂM THỊ THO Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lâm Thị Tho với đề tài: “Tổng hợp xúc tác ôxi hóa điện hóa trên cơ sở Pt và chấm lượng tử Graphen ứng dụng trong pin nhiên liệu sử dụng ...
Thông báo về việc tuân thủ nghĩa vụ của Viên chức Thông báo chỉ thị của Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp VN về việc tuân thủ nghĩa vụ của viên chức
Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS Bùi Duy Hùng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Duy Hùng với đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính của hệ phụ gia vi nhũ thế hệ mới cho nhiên liệu diesel”
Công bố nội dung luận án và dự kiến lịch bảo vệ tiến sĩ cấp viện của NCS Bùi Duy Hùng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Duy Hùng với đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính của hệ phụ gia vi nhũ thế hệ mới cho nhiên liệu diesel”
Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS Bùi Thị Thời Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Thời với đề tài: “Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất sulfonylurea”
Công bố nội dung luận án Bảo vệ tiến sĩ cấp viện của NCS Bùi Thị Thời Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Thời với đề tài: “Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất sulfonylurea”
Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS Lê Quốc Khánh Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Quốc Khánh với đề tài:  “Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng ôxy đến chất lượng ngô hạt trong quá trình bảo quản ...
Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS Nguyễn Minh Đăng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Đăng với đề tài:  “Nghiên cứu tổng hợp và biến tính xúc tác ôxy hóa điện hóa ethanol Pt/rGO và Pd/rGO ...
Thông báo về việc cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số Phòng tổ chức nhân sự - Đào tạo đề nghị Trưởng các vị phổ biến công nhân viên chức lao động tại đơn vị mình cài đặt ứng dụng VssID trước ngày 31/3/2021 để tra cứu các thông tin như: thẻ BHYT, theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, lịch sử thụ ...
1 2 3 4 5  ... 
Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội (km 10.5 , Quốc Lộ 32)

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn