Logo
  • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tập huấn PCCC 2021
  • Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 2021
  • Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Viện Hóa học CNVN tham gia Lễ khởi động chương trình nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 do Bộ Công Thương tổ chức
  • TIẾP ĐÓN CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG, CỤC HÓA CHẤT VÀ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM VỀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN

Thông báo

Thông báo về việc tuân thủ nghĩa vụ của Viên chức Thông báo chỉ thị của Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp VN về việc tuân thủ nghĩa vụ của viên chức
Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS Bùi Duy Hùng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Duy Hùng với đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính của hệ phụ gia vi nhũ thế hệ mới cho nhiên liệu diesel”
Công bố nội dung luận án và dự kiến lịch bảo vệ tiến sĩ cấp viện của NCS Bùi Duy Hùng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Duy Hùng với đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính của hệ phụ gia vi nhũ thế hệ mới cho nhiên liệu diesel”
Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS Bùi Thị Thời Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Thời với đề tài: “Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất sulfonylurea”
Công bố nội dung luận án Bảo vệ tiến sĩ cấp viện của NCS Bùi Thị Thời Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Thời với đề tài: “Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất sulfonylurea”
Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS Lê Quốc Khánh Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Quốc Khánh với đề tài:  “Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng ôxy đến chất lượng ngô hạt trong quá trình bảo quản ...
Thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS Nguyễn Minh Đăng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Đăng với đề tài:  “Nghiên cứu tổng hợp và biến tính xúc tác ôxy hóa điện hóa ethanol Pt/rGO và Pd/rGO ...
Thông báo về việc cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số Phòng tổ chức nhân sự - Đào tạo đề nghị Trưởng các vị phổ biến công nhân viên chức lao động tại đơn vị mình cài đặt ứng dụng VssID trước ngày 31/3/2021 để tra cứu các thông tin như: thẻ BHYT, theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, lịch sử thụ ...
Công bố nội dung luận án và dự kiến lịch bảo vệ tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Quốc Khánh Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Quốc Khánh với đề tài:  “Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng ôxy đến chất lượng ngô hạt trong quá trình bảo quản kín ...
Công bố nội dung luận án và dự kiến lịch bảo vệ tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Minh Đăng Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Đăng với đề tài:  “Nghiên cứu tổng hợp và biến tính xúc tác ôxy hóa điện hóa ethanol Pt/rGO và Pd/rGO ứng dụng chế ...
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2021 Căn cứ thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ; Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo nghiên cứu sinh năm 2021, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thông ...
Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện NCS Trần Thị Liên Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học cấp Viện cho NCS. Trần Thị Liên với đề tài: “Tổng hợp và đặc trưng các hệ xúc tác trên cơ sở Pt/rGO và Pd/rGO ứng dụng trong phản ứng oxi hóa điện ...
1 2 3 4 5  ... 
Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội (km 10.5 , Quốc Lộ 32)

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn