Logo
  • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Viện Hóa học CNVN tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ đợt III cho 16 tân Tiến sĩ
  • Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam vinh dự đón nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ với cụm công trình :“Nghiên cứu chế tạo xúc tác dị thể, vật liệu nano trong lĩnh vực tổng hợp và ứng dụng nhiên liệu sinh học, các sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm nhiên liệu”
  • Hội nghi đại biểu CNVCLĐ năm 2023
  • Đại hội Công đoàn Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

KẾ HOẠCH

tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 

 

         Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, kế hoạch số 962-KH/ĐU, ngày 15/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam (Đảng ủy Viện) xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cụ thể theo công văn số 155-KH/ĐU ngày 28 tháng 7 năm 2022 với nội dung nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:

 

          - Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

          - Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về  “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

          - Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

          - Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

 

Tổ chức Hội nghị:

         - Hình thức: Đảng ủy tổ chức Hội nghị tập trung

         - Địa điểm tổ chức Hội nghị: Hội trường tầng 4 (p43), Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, số 2 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

         - Thời gian: 1,5 ngày; dự kiến cả ngày 11/8/2022 và sáng ngày 12/8/2022 (Buổi sáng từ 8h00, buổi chiều từ 14h00).

         - Thành phần tham dự: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Viện (trừ các đồng chí đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt do Tập đoàn tổ chức ngày 21-22/7/2022); Trưởng/phó các đơn vị, ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên chưa là Đảng viên; đối tượng đảng.

 

Công văn số 155-KH/ĐU

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số 30 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn