Logo
  • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tập huấn PCCC 2021
  • Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 2021
  • Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Viện Hóa học CNVN tham gia Lễ khởi động chương trình nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 do Bộ Công Thương tổ chức
  • TIẾP ĐÓN CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG, CỤC HÓA CHẤT VÀ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM VỀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

Thứ 6, ngày 17/01/2020

THÔNG BÁO

(V/v kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư)

 

          Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

         Ngày 17/01/2020, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam năm 2019 thành lập theo Quyết định số 717/QĐ-VHH ngày 31/12/2019 đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Viện đối với 01 hồ sơ. Kết quả hồ sơ đề nghị bổ nhiệm đạt đủ số phiếu tín nhiệm cần thiết được Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bồ nhiệm, cụ thể như sau:

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký  bổ nhiệm

Ngành/chuyên ngành KH xét bổ nhiêm

Tổng số phiếu đồng ý/số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Lê Đăng Quang

phó giáo sư

Hóa học

9/9/9

 

 

         Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thông báo kết quả tín nhiệm cho các đon vị trong Viện và các cá nhân có liên quan được biết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, các đơn vị, cá nhân có ý kiến, kiến nghị về kết quả trên, để nghị phản hồi (bằng vãn bản) về Viện (qua Phòng Tổ chức nhân sự - Đào tạo) để được xem xét. Sau thời hạn nói trên, nếu không nhận được ý kiến phản hồi, Viện trưởng sẽ ban hành quyết định bố nhiệm chức danh phó giáo sư đối với ông Lê Đăng Quang theo quy định.

 

Công văn số 30 / VHH-TCNS

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội (km 10.5 , Quốc Lộ 32)

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn