Logo
  • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Viện Hóa học CNVN tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ đợt III cho 16 tân Tiến sĩ
  • Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam vinh dự đón nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ với cụm công trình :“Nghiên cứu chế tạo xúc tác dị thể, vật liệu nano trong lĩnh vực tổng hợp và ứng dụng nhiên liệu sinh học, các sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm nhiên liệu”
  • Hội nghi đại biểu CNVCLĐ năm 2023
  • Đại hội Công đoàn Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thông báo thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai

         Kính gửi: Các Đơn vị trong Viện

 

         Thực hiện yêu cầu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công văn số 242/HCVN-KTPC ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Kế hoạch 240/KH-UBQLV ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đề nghị các đơn vị tổ chức nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tổng hợp kết quả góp ý theo Phụ lục I Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ, gửi về Viện trước ngày 03 tháng 3 năm 2023 (file mềm gửi qua email: hongdangbich@yahoo.com.vn, chi tiết liên hệ chị Đặng Thị Bích Hồng, phòng Hành chính – Quản trị, điện thoại 0913511844) để tổng hợp báo cáo Tập đoàn.

         - Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ:  https://luatdatdai.monre.gov.vn/

         - Thông qua Cổng thông tin điện tử của: Quốc Hội; Chính phủ; Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

 

         Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đề nghị các Đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

 

CV số 95/VHH-HCQT

Nghị quyết số 170/NQ-CP

 

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số 30 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn