Logo
  • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tập huấn PCCC 2021
  • Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 2021
  • Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Viện Hóa học CNVN tham gia Lễ khởi động chương trình nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 do Bộ Công Thương tổ chức
  • TIẾP ĐÓN CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG, CỤC HÓA CHẤT VÀ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM VỀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN

Thông báo về việc thành lập Xưởng Dự án sản xuất Nano silica và các sản phẩm ứng dụng

Thứ 2, ngày 10/02/2020

Thông báo

V/v Thành lập Xưởng Dự án sản xuất nano silica và các sản phẩm ứng dụng

 

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện được Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) phê chuẩn và ban hành theo Quyết định số 648/QĐ-HCVN ngày 29 tháng 11 năm 2007;

          Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam số 09/ĐU-NQ ngày 07/02/2020 về công tác tổ chức - cán bộ;

          Căn cứ nhu cầu thực tế của Viện;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Thành lập "Xưởng Dự án sản xuất nano silica và các sản phẩm ứng dụng" - Đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Viện.

          Thời gian: từ 10 tháng 02 năm 2020.

          Địa điểm: Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

          Điều 2: Chức năng nhiệm vụ của Xưởng Dự án sản xuất nano silica và các sản phẩm ứng dụng ban hành theo văn bản đính kèm Quyết định này.

          Điều 3: Về tổ chức bộ máy: Xưởng Dự án sản xuất nano silica và các sản phẩm ứng dụng gồm 01 cán bộ quản lý trực tiếp và các nhân viên (tối đa 10 người).

          Điều 4: Các ông (bà) Trưởng các đơn vị trong Viện căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Công văn số 48/QĐ-VHH

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội (km 10.5 , Quốc Lộ 32)

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn