Logo
  • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tập huấn PCCC 2021
  • Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • TIẾP ĐÓN CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG, CỤC HÓA CHẤT VÀ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM VỀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN
  • Tham gia phong trào hiến máu tình nguyện 2022
  • Viện Hóa học CNVN tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ đợt III cho 16 tân Tiến sĩ
  • Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam vinh dự đón nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ với cụm công trình :“Nghiên cứu chế tạo xúc tác dị thể, vật liệu nano trong lĩnh vực tổng hợp và ứng dụng nhiên liệu sinh học, các sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm nhiên liệu”

Các đề tài cấp nhà nước năm 2011

truye ngan tinh yeu truye tinh yeu 

      - 01 đề tài Độc lập cấp nhà nước

      - 01 đề tài Nghị định thư

      - 01 đề tài Chương trình Hóa dược

      - 01 đề tài Chương trình Khai khoáng

      - 01 đề tài Chương trình Nhiên liệu sinh học

      - 01 đề tài Đề án Môi trường

 

TT

Tên đề tài

Nội dung chính

Thời gian

thực hiện/

Kinh phí

(triệu đ)

N. thu năm/ Đạt loại

 

ĐỀ TÀI

I

ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC

1

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu xử lýcác hợp chất chứa lưu huỳnh (H2S và COS) trong khí thiên nhiên và khí dầu mỏ nhằmthay thế sản phẩm nhập ngoại.

 

- Tổng quan về vật liệu hấp thutrên cơ sở ZnO và quá trình xử lý loại bỏ hợp chất lưu huỳnh (H2S và COS) trong khí thiên nhiên và khí dầu mỏ

- Thu thập và đánh giá các đặc tính kỹ thuật của các vật liệu hấp thutrên cơ sở ZnO đang được sử dụng ở Việt Nam để làm cơ sở so sánh đối chứng

- Nghiên cứu qui trình công nghệ tổng hợp vật liệu hấp thu H2S và COS trên cơ sở hỗn hợp oxit kẽm và oxit nhôm hoạt tính

- Nghiên cứu công nghệ tạo viên vật liệu đạt các tính chất về độ bền cơ học và độ xốp

- Đánh  giá các đặc tính kỹ thuật và khả năng hấp thu của các vật liệu, so sánh với các sản phẩm nhập ngoại

- Chế tạo thử 100 kg vật liệu ở  qui mô phòng thí nghiệm với công suất 5kg/mẻđể đánh giá độ ổn định của qui trình.

- Thử nghiệm và đánh giá khả năng hấp thu của sản phẩm điều chế được với sản phẩm nhập ngoại trong cùng điều kiện ở qui mô phòng thí nghiệm

- Tập hợp số liệu, viết báo cáo tổng kết đề tài

01/2011 - 12/2012

 

3.400

2013

 

Khá

 

 

II

ĐỀ TÀI NGHỊ ĐỊNH THƯ

1

Xây dựng chương trình quan trắc, thiết kế và vận hành phòng thí nghiệm quan trắc và phân tích nước thải di động phục vụ dụ án AKIZ. (Nhánh)

 

- Khảo sát, phân tích đặc tính hóa lý và đánh giá hiện trạng các dòng thải của các doanh nghiệp trong KCN Trà Nóc.

- Vận hành thử nghiệm phòng thí nghiệm quan trắc và phân tích nước thải tự động do phía Đức chuyển giao.

- Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các pilot thử nghiệm của các tiểu dự án TP2, TP3, TP4, TP6.

- Phân tích các mẫu khí nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các pilot thử nghiệm của tiểu dự án TP3.

- Phân tích các mẫu bùn nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các pilot thử nghiệm của tiểu dự án TP6.

- Nghiên cứu đề xuất phương án hoàn thiện mạng lưới quan trắc và phân tích nước thải cho KCN Trà Nóc và một số KCN khác tương tự KCN Trà Nóc.

- Nghiên cứu xây dựng danh mục thiết bị, máy móc, quy trình phân tích cho phòng thí nghiệm quan trắc nước thải KCN Trà Nóc.

- Đào tạo cán bộ vận hành phòng thí nghiệm phân tích và quan trắc cho KCN Trà Nóc.

03/2011 - 12/2012

 

485

2013

 

Khá

III

CHƯƠNG TRÌNH HÓA DƯỢC

1

Xây dựng và thử nghiệm quy trình công nghệ sản xuất nguyên liệu dược phẩm epigallocatechin gallat (EGCG) từ chè xanh.

- Thử nghiệm điều chế lượng lớn polyphenol 80% từ chè xanh Việt Nam

- Nghiên cứu lựa chọn chất hấp phụ có thể tái sử dụng làm pha tĩnh tách sắc kí điều chề EGCG từ hỗn hợp polyphenol tổng số của chè xanh

- Nghiên cứu và thử nghiệm quy trình công nghệ tách EGCG

- Thử nghiệm hoạt tính của EGCG trên động vật

- Tạo sản phẩm EGCG, nghiên cứu tính ổn định và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

02/2011 - 02/2013

 

2.380

 

Đang thực hiện

IV

CHƯƠNG TRÌNH KHAI KHOÁNG

1

Nghiên cứu công nghệ điều chế vật liệu nano TiO2 từ nguồn nguyên liệu khoáng sản Việt Nam để sử dụng trong sản xuất sơn, chất dẻo và xử lý môi trường.

(Đề tài nhánh).

 

- Nghiên cứu điều chế nano TiO2 từ khoáng sản Việt Nam sử dụng trong sơn, chất dẻo và xử lý môi trường.

 

01/2011 - 12/2012

 

1.115

2013

 

Khá

V

CHƯƠNG TRÌNH NHIÊN LIỆU SINH HỌC

1

Nghiên cứu quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất diêzen sinh học gốc từ thứ phẩm, phụ phẩm nông lâm nghiệp (rơm rạ lúa ngô, mùn cưa,...) bằng phương pháp nhiệt – hóa học.

 

- Khảo sát số lượng và loại sinh khối từ thứ phẩm, phụ phẩm nông lâm nghiệp;

- Nghiên cứu và xây dựng qui trình công nghệ sản xuất diezen sinh học gốc từ thứ phẩm, phụ phẩm nông, lâm nghiệp (rơm rạ lúa ngô, mùn cưa,...);

- Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống thiết bị sản xuất 1000 tấn diezen sinh học gốc/ năm;

- Thử nghiệm trên động cơ diezen thông thường (xe tải, máy phát điện);

- Xây dựng dự thảo TCCS cho diezen sinh học gốc;

- Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuât.

01/2011 - 12/2012

 

1.700

Đang thực hiện

VI

ĐỀ TÀI THUỘC ĐỀ ÁN MÔI TRƯỜNG

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hấp phụ - xúc tác không bã thải để xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cơ dạng vòng thơm.

 

Tổng quan về ứng dụng công nghệ hấp phụ - xúc tác không bã thải trong xử lý nước thải;

- Xác định các thông số kỹ thuật cho quá trình hấp phụ - xúc tác không bã thải để xử lý nước thải có chứa các hợp chất hữu cơ dạng vòng thơm;

-Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất hấp phụ – xúc tác cho quá trình;

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống thiết bị pilot 7 m3 nước thải/ngày phục vụ việc thử nghiệm xử lý nước thải;

- Thử nghiệm công nghệ trên hệ thiết bị pilot công suất 7 m3 nước thải/ngày;

- Đánh giá hiệu quả của toàn bộ quá trình công nghệ.

01/2011 - 12/2012

 

2.210

2013

 

Khá

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội (km 10.5 , Quốc Lộ 32)

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn