Logo
 • Cơ sở 1: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Viện Hóa học CNVN tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ đợt III cho 16 tân Tiến sĩ
 • Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam vinh dự đón nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ với cụm công trình :“Nghiên cứu chế tạo xúc tác dị thể, vật liệu nano trong lĩnh vực tổng hợp và ứng dụng nhiên liệu sinh học, các sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm nhiên liệu”
 • Hội nghi đại biểu CNVCLĐ năm 2023
 • Đại hội Công đoàn Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đề tài cấp nhà nước năm 2008

 

- 01 đề tài Nghị định thư;

- 02 đề tài thuộc chương trình Hóa dược;

- 01 dự án SXTN độc lập cấp nhà nước.

 

TT

Tên đề tài

Nội dung chính

Thời gian thực hiện/

Kinh phí

(triệu đ)

N. thu năm/ Đạt loại

I

NGHI ĐỊNH THƯ

1

Nghiên cứu công nghệ cacboxymethyl hoá tinh bột sắn    sử dụng làm tá dược

 

- Hợp tác nghiên cứu công nghệ điều chế tá dược cao cấp (tá dược rã nhanh, siêu rã, tá dược dập thẳng) sử dụng trong bào chế dược phẩm. đạt tiêu chuẩn dược dụng Việt nam và châu Âu.

- Thiếp lập  và ổn định quy trình công nghệ chế tạo tá dược cao cấp.

- Xây dựng mô hình pilot sản xuất thử nghiệm.

- Đào tạo cán bộ chuyên sâu về công nghệ chế tạo tá dược, tá dược cao cấp, biến tính tinh bột.

- Học tập kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu, triển khai sản xuất.

2008-2010

 

 

II

CHƯƠNG TRÌNH HÓA DƯỢC

1

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất tá dược từ  nguồn nguyên liệu xenluloza và các loại tinh bột sẵn có trong nước

 • NC CN sản xuất tá dược cao cấp từ nguồn xenlulo và tinh bột trong nước đạt tiêu chuẩn Dược điển Châu Âu đáp ứng nhu cầu bào chế dược phẩm trong nước
 • QT CN SX Amidon công suất 200kg/mẻ
 • QT CNSX Expotav CLV công suất 20kg/mẻ
 • QTCNSX xelulo vi tinh thể công suất 20kg/mẻ
 • QT CN SX Lycatab C công suất 20kg/mẻ
 • QT CN SX Era gel  công suất 20kg/mẻ
 • QT CN SX Dextrin  công suất 100 tấn/năm
 • Nội dung chính:
 • XD QT CN SX Amidon công suất 200kg/mẻ
 • XD QT CNSX Expotav CLV công suất 20kg/mẻ
 • XD QT SX Avicel quy mô 20kg/mẻ
 • XD QT CN SX Lycatab C công suất 20kg/mẻ
 • XD QT CN SX Era gel  công suất 20kg/mẻ
 • QT CN SX Dextrin  công suất 100 tấn/năm
 • Kết quả đạt được:
 • Các quy trình CN đã nêu trên
 • 5.000nkg Amidon đạt tiêu chuẩn d điển C Âu
 • 200 kg Explotab CLV đạt tiêu chuẩn d điển C Âu
 • 200 kg sản phẩm tinh xenlulo vi tinh thể đat tiêu chẩn USP 23 NF-19
 • 50 kg tá dược dạng LycatabRC đạt tiêu chuẩn dược điển VN
 • 5o kg tá dược dạng ERA gel đạt tiêu chuẩn dược điển VN
 • 5.000 kg tá dược dạng Dextrin đạt tiêu chuẩn Dược điển Châu Âu

2008-2010

5.100

2010

Khá

2

Nghiên cứu công nghệ bán tổng hợp kháng sinh cefepim hydroclorid từ 7- ACA

 • Nghiên cứu quy trình tổng hợp (Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimio) acetyl chloride.
 • NC quy trình tổng hợp (Z)-4-bromo-2-(methoxymino)-3-oxobutanoyl chloride
 • NC QT tổng hợp 7-amino-3[1-methyl-1-pyrrolidinium)-methyl]-3-cephem-4-carboxylic axit từ 7-ACA
 • NC QT tổng hợp cefepim hydroclorid đi từ 7-amino-3[(1-methyl-1-pyrrolidinium)-methyl]-3-cephem-4-carboxylic axit và hợp chất (Z) -2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl chloride.
 • NCQT tổng hợp cefepim hydroclorid đi từ 7-amino-3[(1-methyl-1-pyrrolidinium –methyl]-3-cephem-4-carboxylic axit và hợp chất (Z)-4-bromo-2-(methoxyimino)-3-oxobutanoyl chloride.
 • NC ổn định quy trình bán tổng hợp cefepim hydrochloride quy mô thí nghiệm 50g/mẻ và tinh chế sản phẩm đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP 29-NF24
 • XD tiêu chuẩn cơ sỏ cho sản phẩm cefepim hydrochlorid

Kết quả đạt được:

 • QT công nghệ bán tổng hợp cefepim hydrochlorid từ 7-ACA ở quy mô 50g/mẻ
 • 2 kg cefepim hydrochlorid

TCCS

2008-2010

3.749

2013

Khá

III

DỰ ÁN SXTN

1

Hoàn thiện công nghệ sản xuất formaldehyt công suất 10.000 tấn/năm từ quá trình oxy hoá metanol trên xúc tác Bạc

 • Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật
 • Tiếp nhận một phần công nghệ từ phía Trung Quốc về công nghệ sản xuất formaldehyt
 • Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bổ sung các thiết bị phụ trợ
 • Chạy thử hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của dây chuyền oxy hóa metanol thành formalin
 • Sản xuất và tái chế xúc tác Bạc (Ag)
 • Sản xuất thử nghiệm 8.000 tấn formalin 37%
 • Thương mại hoá sản phẩm

2008-2010

8.100

 

2011

Khá

 

- 01 đề tài Nghị định thư;

- 02 đề tài thuộc chương trình Hóa dược;

- 01 dự án SXTN độc lập cấp nhà nước.

 

TT

Tên đề tài

Nội dung chính

Thời gian thực hiện/

Kinh phí

(triệu đ)

N. thu năm/ Đạt loại

I

NGHI ĐỊNH THƯ

1

Nghiên cứu công nghệ cacboxymethyl hoá tinh bột sắn    sử dụng làm tá dược

 

- Hợp tác nghiên cứu công nghệ điều chế tá dược cao cấp (tá dược rã nhanh, siêu rã, tá dược dập thẳng) sử dụng trong bào chế dược phẩm. đạt tiêu chuẩn dược dụng Việt nam và châu Âu.

- Thiếp lập  và ổn định quy trình công nghệ chế tạo tá dược cao cấp.

- Xây dựng mô hình pilot sản xuất thử nghiệm.

- Đào tạo cán bộ chuyên sâu về công nghệ chế tạo tá dược, tá dược cao cấp, biến tính tinh bột.

- Học tập kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu, triển khai sản xuất.

2008-2010

 

 

II

CHƯƠNG TRÌNH HÓA DƯỢC

1

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất tá dược từ  nguồn nguyên liệu xenluloza và các loại tinh bột sẵn có trong nước

 • NC CN sản xuất tá dược cao cấp từ nguồn xenlulo và tinh bột trong nước đạt tiêu chuẩn Dược điển Châu Âu đáp ứng nhu cầu bào chế dược phẩm trong nước
 • QT CN SX Amidon công suất 200kg/mẻ
 • QT CNSX Expotav CLV công suất 20kg/mẻ
 • QTCNSX xelulo vi tinh thể công suất 20kg/mẻ
 • QT CN SX Lycatab C công suất 20kg/mẻ
 • QT CN SX Era gel  công suất 20kg/mẻ
 • QT CN SX Dextrin  công suất 100 tấn/năm
 • Nội dung chính:
 • XD QT CN SX Amidon công suất 200kg/mẻ
 • XD QT CNSX Expotav CLV công suất 20kg/mẻ
 • XD QT SX Avicel quy mô 20kg/mẻ
 • XD QT CN SX Lycatab C công suất 20kg/mẻ
 • XD QT CN SX Era gel  công suất 20kg/mẻ
 • QT CN SX Dextrin  công suất 100 tấn/năm
 • Kết quả đạt được:
 • Các quy trình CN đã nêu trên
 • 5.000nkg Amidon đạt tiêu chuẩn d điển C Âu
 • 200 kg Explotab CLV đạt tiêu chuẩn d điển C Âu
 • 200 kg sản phẩm tinh xenlulo vi tinh thể đat tiêu chẩn USP 23 NF-19
 • 50 kg tá dược dạng LycatabRC đạt tiêu chuẩn dược điển VN
 • 5o kg tá dược dạng ERA gel đạt tiêu chuẩn dược điển VN
 • 5.000 kg tá dược dạng Dextrin đạt tiêu chuẩn Dược điển Châu Âu

2008-2010

5.100

2010

Khá

2

Nghiên cứu công nghệ bán tổng hợp kháng sinh cefepim hydroclorid từ 7- ACA

 • Nghiên cứu quy trình tổng hợp (Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimio) acetyl chloride.
 • NC quy trình tổng hợp (Z)-4-bromo-2-(methoxymino)-3-oxobutanoyl chloride
 • NC QT tổng hợp 7-amino-3[1-methyl-1-pyrrolidinium)-methyl]-3-cephem-4-carboxylic axit từ 7-ACA
 • NC QT tổng hợp cefepim hydroclorid đi từ 7-amino-3[(1-methyl-1-pyrrolidinium)-methyl]-3-cephem-4-carboxylic axit và hợp chất (Z) -2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl chloride.
 • NCQT tổng hợp cefepim hydroclorid đi từ 7-amino-3[(1-methyl-1-pyrrolidinium –methyl]-3-cephem-4-carboxylic axit và hợp chất (Z)-4-bromo-2-(methoxyimino)-3-oxobutanoyl chloride.
 • NC ổn định quy trình bán tổng hợp cefepim hydrochloride quy mô thí nghiệm 50g/mẻ và tinh chế sản phẩm đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP 29-NF24
 • XD tiêu chuẩn cơ sỏ cho sản phẩm cefepim hydrochlorid

Kết quả đạt được:

 • QT công nghệ bán tổng hợp cefepim hydrochlorid từ 7-ACA ở quy mô 50g/mẻ
 • 2 kg cefepim hydrochlorid

TCCS

2008-2010

3.749

2013

Khá

III

DỰ ÁN SXTN

1

Hoàn thiện công nghệ sản xuất formaldehyt công suất 10.000 tấn/năm từ quá trình oxy hoá metanol trên xúc tác Bạc

 • Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật
 • Tiếp nhận một phần công nghệ từ phía Trung Quốc về công nghệ sản xuất formaldehyt
 • Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bổ sung các thiết bị phụ trợ
 • Chạy thử hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của dây chuyền oxy hóa metanol thành formalin
 • Sản xuất và tái chế xúc tác Bạc (Ag)
 • Sản xuất thử nghiệm 8.000 tấn formalin 37%
 • Thương mại hoá sản phẩm

2008-2010

8.100

 

2011

Khá

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên kết website

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Cơ sở 1 : Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số 30 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn , quận BắcTừ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38253930 - fax: 024. 38257383 Email: info@viic.vn